Ku wspraciu rozwoju

Siła jest
w Tobie

Progressus to postęp, ewolucja, rozwój. Każde z tych słów opisuje funkcjonowanie człowieka na przestrzeni całego jego życia.

Zespół ”Progressus”

Stefan i Karolina Matyjasik
Kilka słów

o nas

Progressus

SIła jest w tobie ...

Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń ”PROGRESSUS” powstał z pasji do towarzyszenia osobom w ich zmianie, postępie i rozwoju. W życiu każdego człowieka ujawniają się „momenty zwrotne”, które niejako zmuszają do poddania się refleksji, z pytaniem w tle: co dalej….? Specjaliści Ośrodka Pomocy Psychologicznej Psychoterapii i Szkoleń ”PROGRESSUS”, to osoby chętne, posiadające predyspozycje i odpowiednie kompetencje by towarzyszyć swoim Klientom w szukaniu odpowiedzi na pytania: co dalej?, jak, dlaczego i po co?, wspierające rozwój oraz wspomagające kształtowanie dobrostanu każdej osoby szukającej pomocy.

Kim jesteśmy?

Progressus

”PROGRESSUS” – Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń.

”PROGRESSUS” – to inicjatywa powstała z pasji budowania relacji w oparciu o uważność na drugiego człowieka.

Zespół

Jesteśmy psychologami i prywatnie małżeństwem, w którym tak jak i w pracy kierujemy się między innymi przekonaniami, że jeśli coś działa, to róbmy to dalej i nie zmieniajmy tego ale jeśli coś nie wychodzi i nam przeszkadza, to należy dokonać zmiany.

Wartości

Chcemy naszym Klientom, przy poszanowaniu ich integralności, niezależności i swobody, towarzyszyć w postępie, ewolucji rozwoju i zmianie. Wierzymy, że każda osoba posiada kompetencje, chociaż nie zawsze uświadomione, wspomagające jej rozwój. Naszym celem jest towarzyszyć Państwu w zmianie i rozwoju, przy naszym skromnym wsparciu. Wierzymy, że rozwój człowieka kreuje rozwiązanie problemu, a nie sam problem.

Superwizja

Zespół terapeutyczny poddaje swoją pracę superwizji. W pracy kierujemy się zasadami ujętymi w kodeksie etycznym psychologa i psychoterapeuty.

Progressus

Wspieramy Twój Rozwój

Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń ”PROGRESSUS” opiera się na trzech filarach aktywności: udzielaniu pomocy psychologicznej, prowadzeniu psychoterapii oraz realizowanie szkoleń. Aktywność w każdym z tych obszarów ma za zadanie odpowiedzieć na zgłaszane przez Klientów potrzeby.

Progressus

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to interakcja między osobą pomagającą (psycholog) i wspomaganą (Klient), której celem najczęściej staje się udzielenie osobie potrzebującej wsparcia w rozwiązywaniu jego problemów blokujących rozwój. W naszym Ośrodku pomoc taka realizowana jest w formie poradnictwa psychologicznego, w oparciu o budowanie właściwej relacji pomocowej, przy wykorzystaniu wiedzy psychologicznej.

Progressus

Psychoterapia

Psychoterapia to specjalistyczna metoda leczenia polegająca na intencjonalnym stosowaniu oddziaływań psychologicznych w procesie niesienia pomocy osobom doświadczającym subiektywnie doświadczanego cierpienia. Ma ona za zadanie usunąć lub zmniejszyć trudności klienta oraz w miarę możliwości usunąć ich przyczyny. Klienci zgłaszający się na psychoterapię podejmują ją najczęściej z powodu przeżywanego cierpienia. Zatem potrzebą tych osób jest odnalezienie i wprowadzenie rozwiązań, które finalnie doprowadzą do poprawy stanu psychicznego i w konsekwencji rozwoju osobowościowego. Siłą psychoterapii jest budowanie relacji – przymierza: Klient – Terapeuta i wspomożenie Klienta w rozwiązywaniu jego problemów czyli niwelowaniu cierpienia. W procesie psychoterapeutycznym, nasi specjaliści wskazują, że życie Klienta ma być opisywane nie przez doświadczane problemy, a przez rozwiązywanie tych problemów. W trakcie psychoterapii Klient pracuje nad swoimi kompetencjami prowadzącymi do zniwelowania cierpienia.

Nasz zespół stosuje psychoterapię w podejściu integracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem nurtów psychoterapii: systemowej, poznawczo-behawioralnej oraz skoncentrowanej na rozwiązaniu. Szczególne miejsce w pracy z Klientem w Ośrodku Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń zajmuje psychoterapia uzależnień chemicznych (narkotyki, alkohol) i behawioralnych (od destrukcyjnych zachowań).

Progressus

Szkolenia

Szkoleniato specjalistyczny proces kierowanych treningów wzmacniający osobiste kompetencje oraz kształtujący nowe umiejętności Respondentów. Szkolenia psychologiczne wpływają na rozwój Klienta, kształtując jego umiejętności i predyspozycje przydatne do funkcjonowania w jego środowisku. Klient kształtując nowe umiejętności pozytywnie odbiera siebie, przez co staje się bardziej kompetentny w środowisku, w którym funkcjonuje. Specjaliści zespołu ”Progressus” posiadają doświadczenie w szkoleniu następujących grup: dzieci i młodzież szkolna, rodzice i osoby planujące posiadanie dzieci, nauczyciele, psycholodzy, pracownicy ośrodków społecznych. Tematyka szkoleń obejmuje zakres: rozwojowy, treningów adaptacyjnych, wzmacniania poczucia wartości, nabywania kompetencji rodzicielskich, wychowawczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, kształcenie umiejętności do pracy z osobami uzależnionymi oraz edukację w zakresie uzależnień.

Progressus

gabinet

zobacz co mówią nasi Klienci

Opinie

Pan Stefan pomógł mojemu Młodemu Człowiekowi w pokonaniu lęku i nauczył jak radzić sobie w sytuacjach dla niego trudnych. Dał też „narzędzia”, które pozwalają zarówno dzieciom, jak i dorosłym radzić sobie z trudnościami. Spotkania przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Dziękuję za pomoc :).
Chodziłem do pana Stefana.Pan jest bardzo miły. Bardzo mi pomógł :).
Pan Stefan to pierwszy terapeuta, z którym zdecydowałem się współpracować na dłużej. Skuteczne metody, trafne pytania, duża elastyczność, przyjemna atmosfera. Zdecydowanie polecam!
Polecam, bardzo dobry specjalista:).
Chodziłam na terapię do Pana Stefana, który jest nie tylko świetnym psychologiem, ale przede wszystkim niesamowitym człowiekiem. Przyszłam do Pana Stefana zdruzgotana, z zerowym poczuciem własnej wartości, z praktycznie rozpadającym się związkiem i życiem. Dzięki terapii, która była tak prowadzona, abym po każdym spotkaniu analizowała i uczyła się siebie, swoich zachowań i to jak one wpływają na wszystkie aspekty mojego życia. Wychodząc z ostatniej terapii stałam się świadomą, wartością i szczęśliwą kobietą, kształtującą swoje życie, tak jak chcę. Dziękuję ♥️.
Pan Stefan jest ciepłym, pełnym empatii człowiekiem. Zwróciłam się o pomoc z powodu odczuwanych lęków, a prócz tego uzyskałam zwiększone poczucie własnej wartości i dobry humor. Pełen profesjonalizm! Dziękuję i z całą odpowiedzialnością polecam!
Świetna atmosfera, miła współpraca oraz bardzo dobry terapeuta.
Gdyby można było, dałabym 6 gwiazdek :).
Polecam serdecznie!
Dziękuję Ci, Stefan, za wskazanie drogi i zarażenie motywacją do zmian w życiu zawodowym i za to, że dziś doświadczam satysfakcji z samorozwoju. Pomogłeś mi znowu w siebie uwierzyć i uchylić drzwi do lepszej, bardzie świadomej siebie.
Dziękuję.
Spotkania z Panem Stefanem są bardzo pomocne. Jest to czas gdzie czuję się wysłuchana i mogę rozważyć sposoby rozwiązania swoich trudności.
Dziękuję bardzo.
Terapeuta (Stefan Matyjasik) potrafi nawiązać i budować kontakt terapeutyczny z pacjentem. Posiada umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wyrażania empatii, niezaborczej życzliwości. Potrafi podążać za klientem, ale także kierować rozmową w zależności od potrzeby. Reaguje na sygnały o trudnościach osobistych pacjenta. Potrafi określić problemowe sytuacje i przygotować plan terapii. Trafnie dobiera strategie działania. Ma umiejętności prowadzenia wywiadu, przeprowadzenia psychoedukacji, udzielania porady i informacji dotyczącej leczenia. Posiada umiejętności przeprowadzenia diagnozy problemowej i zaplanowania przebiegu terapii. Potrafi współpracować z zespołem dla dobra pacjenta.
Niektóre spotkania mają tajemniczą moc. Wyławiamy je z naszej pamięci jako coś bardzo cennego na tle innych spotkań. Niektóre z nich nadają czasem naszemu życiu inny bieg. Zawracają nas z utartej koleiny lub pozwalają wreszcie trafić na nasz własny tor. Ich wagę dostrzegamy dopiero po upływie czasu (M. Buber).”
Stefanowi - w podziękowaniu!!!
Podobno nie ma ludzi niezastąpionych ale na pewno są tacy, którzy nadają życiu kierunek – umieją zachęcić do samorozwoju. Miałam szczęście spotkać Cię Stefanie na swojej drodze.
Stefanie, to był zaszczyt dla mnie, że pozwoliłeś mi kreować z Tobą przestrzeń terapeutyczną.
Progressus

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

”PROGRESSUS”

Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń
mgr Stefan Matyjasik

Adres gabinetu

Scroll to Top