nasza działalność

Oferta

”PROGRESSUS” – Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń, to miejsce, gdzie zostanie udzielona Państwu kompleksowa pomoc psychologiczna

czym się zajmujemy

zakres porad

oferta - zakres 1

Poradnictwo psychologiczne

gdy zastanawiasz się czy właściwie postępujesz

kiedy doświadczasz konfliktu decyzyjnego

gdy chcesz się doradzić w kwestii wyboru drogi zawodowej

gdy szukasz wsparcia, porad w kwestiach wychowawczych

gdy doświadczasz trudności adaptacyjnych

kiedy chcesz skonsultować nurtujące Cie problemy, trudności, frustracje

w każdej sytuacji kiedy odczuwasz potrzebę rozmowy z psychologiem ...

oferta - zakres 2

Psychoterapia

gdy doświadczasz zaburzeń nastroju

gdy doświadczasz zaburzeń lękowych

gdy cierpisz z powodu nerwicy

gdy doświadczasz zaburzeń odżywiania

kiedy czujesz, że doświadczasz kryzysu emocjonalnego

gdy brakuje Ci/Wam zrozumienia z dziećmi, w rodzinie

gdy doświadczacie zaburzeń w relacji z Partnerem/Partnerką – Mężem/Żoną

gdy doświadczasz nieustannych kłótni i konfliktów

kiedy doświadczasz problemów komunikacyjnych

gdy Twoje dziecko/Wasze dzieci doświadczają problemów (psychoterapia z dzieckiem)

gdy ważny jest dla Ciebie rozwój osobisty i poszerzanie swojej świadomości …

oferta - zakres 3

Psychoterapia uzależnienia i współuzależnienia

gdy przeszkadza Tobie lub Twoim bliskim Twój styl funkcjonowania w związku z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

gdy przeszkadza Tobie lub Twoim bliskim Twój styl funkcjonowania w związku z nawykowymi zachowaniami behawioralnymi (komputer, telefon, zakupy, hazard, itp.)

gdy Twój bliski (Mąż, Żona, Partner, Partnerka, Rodzic, Dziecko) jest uzależniony

gdy ukończyłeś terapię uzależnień i potrzebujesz kontynuacji oddziaływań ...

oferta - zakres 4

Mediacje rodzinne

gdy dążysz do ugodowego zażegnania konfliktu z inną osobą na drodze dobrowolnych mediacji

oferta - zakres 5

Szkolenia

jeżeli Państwa Ośrodek, Firma, Szkoła jesteście zainteresowani przeprowadzeniem szkoleń przez naszych specjalistów z zakresu: psychologii rozwojowej, psychologii adolescentów, psychologii osób dorosłych, profilaktyki uzależnień, sposobów postępowania w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, z trudnym i wymagającym klientem

Progressus

Formy prowadzenia oddziaływań

indywidualna

rodzinna

par i małżeństw

dzieci i młodzieży

konsultacje wychowawcze

mediacje

online (Skype)

Oferta

Zakres świadczenia poradnictwa, psychoterapii, mediacji i szkoleń:

Sesje psychoterapeutyczne indywidualne ...

Sesje psychoterapeutyczne indywidualne, psychoterapii uzależnień, z zakresu poradnictwa psychologicznego i konsultacje wychowawcze trwają 50 minut.

Sesje psychoterapeutyczne rodzinne ...

Sesje psychoterapeutyczne rodzinne, par i małżeństw trwają 50 minut.

Mediacja

Mediacja trwa 90 minut.

Szkolenia

Szkolenia – czas trwania do ustalenia z osobą/organizacją zamawiającą.

Profesjonalizm, Doświadczenie, Zaangażowanie

Dlaczego z nami

Profesjonalizm

Jesteśmy zespołem osób, które zdają sobie sprawę jak ważnym obszarem jest ludzka psychika. W związku z powyższym ...

Doświadczenie

to niezbędny zasób w pracy z człowiekiem oczekującym pomocy w poszukiwaniu rozwiązań rozmaitych problemów, z którymi ...

Zaangażowanie

Naszą pasją jest towarzyszenie naszym Klientom w poszukiwaniu rozwiązań problemów, z którymi się do nas zgłaszają. Zależy nam ...

Progressus

Siła jest w Tobie ...

PROGRESSUS – Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń, to zespół osób, które profesjonalnie, z zaangażowaniem, bazując na doświadczeniu w oparciu o empatyczne i życzliwe podejście towarzyszą osobie oczekującej wsparcia. Opisuje nas chęć pomocy w szukaniu rozwiązań problemów, z którymi zgłaszają się Klienci. Wierzymy, że w każdym człowieku jest siła, która pozwala mu się rozwijać. Jeżeli oczekujesz pomocy, doświadczasz trudności, które nie pozwalają Ci w pełni odetchnąć albo po prostu chcesz porozmawiać jesteśmy gotowi wspierać Twój rozwój bo wierzymy, że Siła jest w Tobie.

Progressus

Profesjonalizm

PROFESJONALIZM – jesteśmy zespołem osób, które zdają sobie sprawę jak ważnym obszarem jest ludzka psychika. W związku z powyższym w swojej praktyce zawodowej odwołujemy się do sprawdzonych, rzetelnych i przebadanych naukowo metod i technik prowadzenia oddziaływań specjalistycznych w poradnictwie psychologicznym, wychowawczym, mediacjach rodzinnych i w psychoterapii. Psycholodzy pracujący w zespole posiadają niezbędne umiejętności zawodowe potwierdzone uzyskanymi dyplomami i certyfikatami. W swojej pracy używamy metod i technik praktyki zawodowej ujętych w nurtach psychoterapeutycznych: poznawczo – behawioralnym, systemowym, strategiczno-strukturalnym, podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Psychoterapeuci dbają o stały rozwój osobistych kompetencji zawodowych uczestnicząc regularnie w szkoleniach. W naszej pracy na pierwszym miejscu jest Klient. Cechuje nas empatyczne podejście do każdej osoby korzystającej z oferty pomocowej Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń PROGRESSUS.

Progressus

Doświadczenie

DOŚWIADCZENIE – to niezbędny zasób w pracy z człowiekiem oczekującym pomocy w poszukiwaniu rozwiązań rozmaitych problemów, z którymi zgłasza się do psychologa bądź psychoterapeuty. Doświadczenie zawodowe zdobywa się na wielu płaszczyznach – począwszy od wzbudzenia w sobie chęci empatycznego towarzyszenia osobie potrzebującej pomocy, następnie przez kształcenie, formowanie osobistych umiejętności, aż po rzetelne wprowadzanie tej wiedzy w praktykę zawodową. Nasi specjaliści, to psycholodzy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze pomocowym. Swoje umiejętności wykorzystywali i wykorzystują w pracy: z osobami ze schorzeniami psychicznymi, w obszarze interwencji kryzysowej, w specjalistycznym leczeniu uzależnień, w szkolnictwie oraz w obszarze pomocy socjalnej. Specjaliści zespołu Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń PROGRESSUS, to osoby ze wszechstronnym przygotowaniem i praktyką niezbędną w pracy z osobami oczekującymi wsparcia.

Progressus

Zaangażowanie

ZAANGAŻOWANIE – naszą pasją jest towarzyszenie naszym Klientom w poszukiwaniu rozwiązań problemów, z którymi się do nas zgłaszają. Zależy nam na tym, żeby osoby korzystające z naszej oferty pomocowej doświadczały równowagi w swoim życiu przy wykorzystywaniu osobistych zasobów w pokonywaniu trudności. Nasze zaangażowanie w pracy z człowiekiem potrzebującym, to przekonanie, że w każdej osobie drzemie potencjał do zmiany. Wierzymy, że każdy człowiek jest „silny sam w sobie”, a psycholog/psychoterapeuta, to osoba, której zadaniem jest wzmacnianie tej siły w Kliencie. Nasze zaangażowanie, to wyraz wiary w człowieka, która nieustannie motywuje do pracy. Oczywiście nie spoczywamy na laurach. Wierzymy, a nawet wiemy, że stały rozwój kompetencji zawodowych ukierunkowywany przez udział w szkoleniach będzie służył i przynosił wymierne efekty u Klientów korzystających z oferty Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń PROGRESSUS.

Progressus

Cennik

Progressus

Ważne informacje

Sesje online odbywają się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z psychologiem i opłaceniu sesji na wskazane konto bankowe.

Szanowni Państwo z uwagi na troskę o jakość prowadzonych oddziaływań, umówioną sesję terapeutyczną, można odwołać najpóźniej na dobę przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. W przypadku nie odwołania sesji przez Klienta we wskazanym terminie zostaną Państwo poproszeni o uiszczenie opłaty za sesję.

Psycholog z ważnych przyczyn, na dobę przed planowanym terminem, może odwołać sesję. W przypadku późniejszego odwołania sesji przez psychologa kolejne spotkanie terapeutyczne z Klientem zostanie zrealizowane nieodpłatnie.

Spóźnienie się na sesję przez Klienta wlicza się w czas trwania psychoterapii i nie wydłuża jej trwania.

Spóźnienie w rozpoczęciu sesji wynikające z winy psychologa wydłuża czas trwania psychoterapii do określonego okresu – 50 minut lub 90 minut w zależności od jej rodzaju.

Nasz blog

Zatrzymaj się na chwilę ...

W tym miejscu zapraszamy wszystkie chętne osoby do refleksji…..

Scroll to Top