Progressus

Zespół

Specjaliści

Poznaj
nas

Dbając o rozwój naszych Klientów, przy poszanowaniu Państwa osobistej wolności, z pełnym szacunkiem dla wyznawanych przez Państwa wartości, kierując się kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty uzależnień zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Nasz Ośrodek to także miejsce przyjazne dzieciom, ich rodzicom i opiekunom.

PROGRESSUS STEFAN MATYJASIK
PROGRESSUS MATYJASIK KAROLINA
mgr Stefan Matyjasik

Kilka słów o mnie ...

To gdzie obecnie jestem, czym się zajmuję, co stanowi moją pasję rozpocząłem od podjęcia i ukończenia studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując w 2001 r. dyplom magistra psychologii. W oparciu o personalistyczne podejście i wartości kształtowane na szacunku wobec każdego człowieka zdobywałem doświadczenie i umiejętności niezbędne do podmiotowego budowania relacji psychoterapeutycznej. Przez kolejne lata poszerzałem swoje zawodowe doświadczenie biorąc udział w wielu specjalistycznych szkoleniach. Ukończyłem Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej, następnie zrealizowałem, uzyskując Dyplom ukończenia, Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Po ukończeniu Studium, po zdaniu specjalistycznego egzaminu, uzyskałem Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień (Nr zaświadczenia: SP/0205/2007) obecnie po zmianie sytuacji prawnej określany Certyfikatem Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. W kolejnych latach brałem udział w szkoleniach ”Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień niechemicznych”, ”Trening Zastępowania Agresji”. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty realizowałem kończąc Kurs Podstawowy i Szkolenie Zaawansowane w Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach. Inne szkolenia specjalistyczne, które ukończyłem w celu poszerzenia kompetencji psychoterapeutycznych to: ”Terapia Uzależnień Skoncentrowana na Rozwiązaniach”, ”Interwencja Kryzysowa w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach”, ”Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, ”Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) w obliczu lęku”. W pracy z Klientem kieruję się pozyskanymi umiejętnościami, w celu budowania przez Niego kontekstu życiowego zmierzającego do rozwiązania pojawiających się trudności, problemów i pokonania przeszkód. W mojej pracy ważne jest stwierdzenie, że tym, co bardziej kreuje funkcjonowanie człowieka ma być rozwiązanie problemu, a nie sam problem.

Umiejętności psychologiczne i psychoterapeutyczne wykorzystywałem i wykorzystuję w pracy zawodowej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałem wykorzystując kompetencje psychologiczne pracując z osobami przewlekle chorymi psychicznie borykającymi się z takimi doświadczeniami jak depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe, zaburzenia reaktywne. Następnie przez długi czas pracowałem jako psycholog, psychoterapeuta uzależnień i psychoterapeuta w strukturach stacjonarnego oddziału dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Przez kilka lat byłem również Kierownikiem tego Oddziału przeprowadzając jego restrukturyzację w oparciu o zmianę paradygmatu terapeutycznego. Efektem tego działania było skonstruowanie pełnego programu psychoterapii uzależnień w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniu pod moim kierunkiem. Ponadto zawodowo cały czas zajmuję się prowadzeniem poradnictwa psychologicznego.

W swoim doświadczeniu zawodowym prowadziłem wiele szkoleń specjalistycznych. Szkoliłem młodzież jak i osoby dorosłe. Prowadziłem szkolenia dla placówek edukacyjnych: kształcenie młodzieży oraz kształcenie dorosłych (nauczyciele) oraz prowadziłem szkolenia doskonalące z zakresu technik terapeutycznych, budowania relacji, zagadnień z interwencji kryzysowej dla psychologów. Wybrana tematyka szkoleń i warsztatów: przemoc rówieśnicza, poczucie własnej wartości, profilaktyka uzależnień, pierwszy kontakt i praca z osobą uzależnioną, krótka interwencja w uzależnieniach, itp.

W ramach Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń ”PROGRESSUS” pracuję z młodzieżą, dorosłymi i parami. Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw oraz psychoterapię uzależnień.

kontakt i umawianie sesji

mgr Karolina Matyjasik

Kilka słów o mnie ...

Jestem osobą zadowoloną z życia. Optymizm, który wpływa na moje funkcjonowanie motywuje mnie do towarzyszenia osobom poszukującym wsparcia i borykającymi się z różnego rodzaju problemami. Psychologia, psychoterapia, socjoterapia wyniknęły z moich pasji towarzyszenia tym osobom, którym nie zawsze jest łatwo. Wierzę w ludzi, widzę ich siłę, dostrzegam rozwijające się w nich nadzieje. Nie boję się odważnie być przy każdym, który potrzebuje dodania otuchy. Prywatnie zarażam optymizmem moją rodzinę, moich bliskich, wierząc, że w każdym człowieku drzemie odwaga…

Zawodowo ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Następnie nabywałam kolejne kompetencje podejmując szkolenia z zakresu: Mediacji Rodzinnych, Terapii Systemowej Rodzin, Terapii Par i Małżeństw w nurcie systemowym, Szkoły dla rodziców i wychowawców – szkolenie trenerskie, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – kurs podstawowy i zaawansowany, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w uzależnieniach oraz Pracy z dzieckiem w obliczu rozwodu w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam podyplomowe studia uzyskując dyplom socjoterapeuty. Wykorzystując doświadczenie zawodowe swoją pracę poddaję superwizji. Specjalizuję się w podejmowaniu oddziaływań specjalistycznych wobec dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, małżeństw i par. Pozyskane umiejętności psychologiczne, mediacyjne i socjoterapeutyczne wykorzystuję w dotychczasowej pracy zawodowej w szkolnictwie. Prowadziłam również mediacje rodzinne na wniosek Sądu.

W ramach Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Psychoterapii i Szkoleń ”PROGRESSUS” pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami i parami. Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię rodzinną, par i małżeństw oraz mediacje.

kontakt i umawianie sesji

Scroll to Top