poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne, a cóż to takiego?

Myślę sobie, że nie odkryję Ameryki, kiedy powiem, że psychologia, to bardzo obszerna dziedzina nauki, mająca w centrum uwagi człowieka, jego osobiste doświadczenie i dobrostan subiektywnie oceniany jako szczęście. W psychologii odnajdujemy wiele specjalizacji. Człowiek opisywany jest z różnej perspektywy. Psycholodzy analizują ludzkie doświadczenie biorąc pod uwagę uwarunkowania psychospołeczne, biologiczne, mentalne, środowiskowe, itp. W psychologii, jak na wielkim drzewie, jest wiele gałęzi (dziedzin) czyli obszarów relacji: Psycholog – Klient. Jedną z tych dziedzin jest poradnictwo psychologiczne. Definiując to zagadnienie należy stwierdzić, że jest ono profesjonalną i praktyczną formą oddziaływania wchodzącą w zakres pomocy psychologicznej. Pomoc psychologiczna jest na ogół ujmowana jako szczególny rodzaj interakcji między osobą pomagającą i wspomaganą. Interakcja ta może przybierać rozmaite formy i mieć różny zakres (w zależności od potrzeb). Celem pomocy psychologicznej jest udzielenie wsparcia osobie potrzebującej w rozwiązywaniu jego problemów. Udzielona pomoc, porada ma wywołać korzystne zmiany w procesie samoregulacji i przystosowania Klienta. Tutaj należy dosyć wyraźnie podkreślić, że porada psychologiczna udzielana jest w dosyć konkretny aczkolwiek specyficzny sposób. Psycholog nie podaje gotowych rozwiązań. Słuchając Klienta, używając pytań eksplorujących doświadczenie rozmówcy pozwala mu na osobiste odnalezienie rozwiązania. Psycholog udzielając porady swojemu klientowi pozwala na bezpieczne przeanalizowanie w gabinecie strategii zmierzających do rozwiązania trudności, z którą on zgłosił się do niego. Poradnictwo w psychologii nie jest równoznaczne „z załatwieniem” problemu za Klienta. Psycholog pracujący w poradnictwie bazując na wiedzy naukowej wspiera Klienta w kształtowaniu przez niego najbardziej trafnych rozwiązań. Jeżeli nie wiesz co dalej, doświadczasz poczucia marazmu, nurtują Cię pytania z obszaru decyzyjnego, doświadczasz osobistych konfliktów, ciągle coś odkładasz na później, to perspektywa drugiego człowieka w oparciu o naukowe modele może rozjaśnić, to czego jeszcze teraz nie dostrzegasz. Skorzystaj z oferty poradnictwa psychologicznego… Zapraszam!!!

Podziel się tym postem

Scroll to Top